Varningssignaler & råd

 
 

Råd innan, efter och vid misstanke om misshandel.

 
 
Du har rätt att leva fri från våld, hot om våld, kränkningar och våld i namn av heder. Vi stöttar och hjälper utsatta kvinnor och barn i Trollhättan, Vänersborg och Lilla Edet.
 

Följande information är hämtad från Roks hemsida. Där finns den att ladda ned som PDF. Den går också att beställa som broschyr här
I exemplen nedan förekommer pronomenet han. Vi vill poängtera att våld och hot om våld förekommer i alla former av relationer och utövaren kan vara en kvinnlig partner, en förälder, ett syskon eller annan närstående.

Innan du blir utsatt


Var uppmärksam på hans kvinnosyn

Lyssna när din partner talar om kvinnor i allmänhet, om han kommenterar hur kvinnor klär sig och hur han värderar kvinnliga kollegor. På så vis kan du tidigt lägga märke till hans attityd till kvinnor.


Har han förändrats?

Du upplever att din partners personlighet ändrats sedan ni inledde er relation. Humöret blir sämre och han blir alltmer missnöjd och kontrollerande.


Han klagar ofta på dig

Din partner är ständigt missnöjd med ditt beteende. Han kan tycka att du klär dig fult, har fel vänner eller inte ger honom tillräckligt med uppmärksamhet.

Se upp med svartsjuka

Män som visar överdriven svartsjuka har ett starkt kontrollbehov. Var särskilt vaksam om du till exempel känner dig tvungen att stanna hemma från firmafesten eller tjejträffen på grund av hans attityd. Då styr hans behov ditt beteende och du blir isolerad från andra.


Övervakar han dig?

Brukar din partner läsa dina sms- eller e-postmeddelanden? Var även uppmärksam på om han brukar gå igenom din väska eller dina fickor. Det tyder på att han är svartsjuk och har svårt att kontrollera sina känslor.

Våldsamhet mot saker och djur

Mannen får raserianfall och slår sönder saker i hemmet. Han kan även ge sig på husdjur. Detta är våldshandlingar som är ämnade att skrämma dig.


Har han börjat bli hårdhänt eller måttat/markerat slag mot dig?

Det är en markering om vad han "kan" göra mot dig. Nästa gång kanske han tar i ännu hårdare eller träffar dig på riktigt.

 

När du blivit utsatt


Berätta för någon

Tala om för någon du litar på vad du blivit utsatt för. Det kan vara en vännina, släkting, kamrat eller någon på arbetet. Även om du inte orkar göra något åt saken just då så finns det i alla fall någon som vet vad som hänt.


För dagbok

Anteckna varje gång han slår dig eller kränker dig. Datera dina anteckningar. Då har du något att gå tillbaka till och kan lättare komma ihåg vad som hänt och när det hände.


Dokumentera skadorna

Skriv upp och fotografera skadorna själv. Vid läkarbesök ska du kräva att läkaren tar fotografier. Även om du inte vill göra något åt situationen direkt så finns bilderna kvar om du en dag vill göra en anmälan.


Ring en Kvinnojour/tjejjour

Där kan du få prata med någon och få hjälp. Bor du i Trollhättan, Vänersborg eller Lilla Edet så ringer du Kvinnojouren Duvan tel 0520-398 70. Bor du på en annan ort så hittar du telefonnummer till andra jourer på Roks hemsida. Du kan även kontakta socialkontoret där du bor. Det spelar ingen roll vilket du kontaktar först det viktiga är att du söker hjälp.


Tro inte på att det aldrig ska hända igen

Män som slagit en gång gör det nästan alltid igen. Även om han ångrar sig direkt efteråt och ber om ursäkt, eller försöker gottgöra dig, så kommer han med stor sannolikhet att bli våldsam igen i framtiden.

Har du någonstans att ta vägen?

Ordna en utväg så att du kan ge dig av om han börjar slå igen. Ta reda på vart du kan vända dig när som helst på dygnet t ex socialjouren, en vännina, en släkting eller en kvinnojour. Kanske kan du be någon närstående om nyckel till deras bostad så att du alltid har någonstans att ta vägen.


Gör en polisanmälan

Mäns våld mot kvinnor är ett brott! Det är viktigt att polisanmäla misshandeln, både för din egen skull och för att din partner ska inse att det är en kriminell handling som inte accepteras. Kvinnojouren eller socialtjänsten kan hjälpa dig att göra en polisanmälan.

vågorRityta 1 copy 5.png
 

Om du misstänker att någon i din närhet blir utsatt


När bör du fatta misstankar?

Tecken på att en person i din närhet blir misshandlad kan vara att hon ofta har blåmärken och skrubbsår. När du frågar hur de uppkom kanske hon svarar undvikande eller försöker skämta bort det. Om du märker att beteendet förändras, t ex att hon inte dyker upp på avtalade möten eller att hon blir mer isolerad, så kan det vara ett tecken på att hon har en partner med ett stort kontrollbehov eller som misshandlar henne.

 Fråga henne

Prata direkt med kvinnan om du misstänker att hon blir utsatt för misshandel av sin partner. Ställ raka frågor som "Slår han dig?". Prata däremot inte med hennes partner eller när han är i närheten.

Om hon berättar

Lyssna på hennes berättelse utan att ifrågasätta. Avfärda inte det hon beskriver. Om hon själv normaliserar och förringar misshandeln är det viktigt att inte följa med i detta. Försök inte hitta ursäkter och förklaringar till mannens beteende. Markera tydligt att det är fel att kränka, förnedra, slåss och utnyttja någon sexuellt. Säg också till om du misstänker att situationen är farlig för henne och upplys henne om att den inte kommer att bli bättre så länge hon stannar i relationen. Visa att du finns där för henne och att du stöttar henne i hennes egna val.

Om hon inte vill berätta

Var tydlig med att om hon inte vill prata just nu, så kan hon alltid komma till dig och prata senare. Du kan inte fatta några beslut åt henne, men låt henne veta att du gärna hjälper henne och stöttar henne om hon vill förändra sin situation.

Peppa och stötta

Det viktigaste är att du försöker få henne att söka hjälp. Men det kan vara en lång sträcka dit. Därför är det viktigt att någon finns där under tiden. Det är viktigt att inte döma henne för att hon inte lämnar relationen. Visa istället att hon "är värd något annat".

Ring polisen eller socialtjänsten

Ring själv polisen eller socialtjänsten om du upplever att situationen är akut, till exempel om fara för liv förekommer eller om barn far illa. Misshandel är ett brott enligt brottsbalken och polisen är skyldig att ta din anmälan. Socialtjänsten är skyldig att göra en polisanmälan mot gärningsmannen vid misstanke om våld som kan antas ge minst två års fängelse. Socialtjänsten har också anmälningsskyldighet om det finns misstanke om att ett barn far illa. Du kan även kontakta Kvinnojouren för att få råd och tips om hur du ska göra.

 

Vi finns här för dig!

 
vågor_svag-röd.png