Stöd och hjälp

BKG-1.png
 
 

Känner du dig rädd eller orolig i din relation? Har du varit utsatt för misshandel, kränkningar eller sexuellt tvång i en nära relation? Känner du dig hotad av någon i din närhet? Har du varit utsatt för tvång? Är du orolig att någon i din omgivning är utsatt för kränkningar? Välkommen att kontakta oss på Kvinnojouren Duvan.